Publikacje | Adwokat Piotr Fordey
KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT PIOTR FORDEY


Publikacje

12/20/2013

S P Ó Ł K I    K A P I T A Ł O W E

I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytułem wstępu należy przypomnieć art. 3 kodeks spółek handlowych (ksh) :
,,Przez umowę spółki handlowej (szerzej: spółki osobowe i kapitałowe) wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do...

12/06/2013

Kinga Harlecka – Fordey, doktorantka Pani Prof. UO dr hab. Ewy Ferenc – Szydełko    

 „Ujawnienie tajemnicy adwokackiej a odpowiedzialność adwokata za naruszenie dobra osobistego klienta w formie prawa do prywatności”.

Zgodnie z zasadniczym dla adwokatów aktem prawnym – ustawą Prawo o adwokaturze1 adwokaturę stanowi ogół...

12/06/2013

Wyższa Szkoła Finansów i Prawa

w Bielsku-Białej

prowadzący wykłady: adwokat Piotr...

Poradnik prawny