Informator Statystyczny | Adwokat Piotr Fordey
KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT PIOTR FORDEY


Informator Statystyczny

12/06/2013

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości z nowymi danymi

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości - portal będący źródłem informacji o funkcjonowaniu polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości został zaktualizowany i poszerzył swoją zawartość.

Obok zaktualizowanych w porównaniach krajowych map i wskaźników w podziale na apelacje wprowadzono uszczegółowienie informacji na okręgi sądów okręgowych. Jako pierwszy taką funkcjonalność uzyskał wskaźnik opanowania wpływu ogółem. Pozostałe wskaźniki będą sukcesywnie uzupełniane o informacje w podziale na poszczególne obszary okręgów.

Dodatkowo został wprowadzony nowy wskaźnik: „Stosowanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE)”. Wskaźnik ten jest zaprezentowany w tabeli i na mapie.

Baza statystycznazostała rozszerzona o retrospektywne opracowania tabelaryczne prezentujące liczbę prawomocnie skazanych osób dorosłych, a także liczbę wydanych prawomocnie orzeczeń wobec nieletnich. Tabele informują o liczbie osób, a także o artykule kodeksu karnego lub artykule ustawy szczególnej będącym podstawą do wydania orzeczenia.

W Informatorze została zamieszczona także informacja, która pozwoli na szybki dostęp do danych statystycznych nie tylko o liczbie osób skazanych, ale także o wymiarze orzeczonej kary: „Prawomocnie skazani dorośli wg rodzajów przestępstw i wymiaru kary  (czyn główny) w latach 2008-2012”. Skazania wobec osób dorosłych i orzeczenia wobec nieletnich w 2012 roku zostały dodatkowo zwizualizowane na mapach.

Na portalu pojawiły się dane o liczbie recydywistów w odniesieniu do liczby prawomocnie skazanych osób dorosłych na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Mamy nadzieję, że dzięki tym modyfikacjom i rozszerzeniom liczba wizyt na portalu ulegnie podwojeniu! A należy podkreślić, że i tak jest pokaźna - od początku funkcjonowania strony tj. od października 2013 roku – 15 211 wejść unikalnych, natomiast kliknięć dla wszystkich zakładek 64 672!

Zapraszamy do korzystania z Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości.

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Artykuł pochodzi z:
http://ms.gov.pl/pl/informacje/news,5653,informator-statystyczny-wymiaru...

Poradnik prawny