Aktualności | Adwokat Piotr Fordey
KANCELARIA ADWOKACKA
ADWOKAT PIOTR FORDEY


Aktualności

01/02/2014

Łatwiejszy dostęp m.in. do zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, nowoczesny model zarządzania finansami i kadrami w sądach, ujednolicenie postępowania w sprawach nieletnich – przepisy wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

I ustawa deregulacyjna

Dzień 1 stycznia 2014 r. jest datą wejścia w życie ważnych...

12/06/2013

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości z nowymi danymi

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości - portal będący źródłem informacji o funkcjonowaniu polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości został zaktualizowany i poszerzył swoją zawartość.

Obok zaktualizowanych w porównaniach krajowych map i wskaźników w podziale na apelacje wprowadzono...

12/06/2013

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o prawach konsumenta

Wdrożenie do prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw konsumenta, uporządkowanie i zintegrowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności, za jakość rzeczy sprzedanej w szczególności przepisów stanowiących transpozycję dyrektywy o sprzedaży konsumenckiej, wdrożonej do polskiego...

Poradnik prawny